logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Informacje ogólne
1.

FORMA PRAWNA SPÓŁKI

Radio Wrocław SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, który dysponuje 100% akcji spółki.

 

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

Radio Wrocław SA tworzy dwa, całodobowe programy radiowe. Działalność programową Radia Wrocław SA reguluje ustawa o radiofonii i telewizji.

 

Program Regionalny o zasięgu obejmującym województwo dolnośląskie emitowany jest z siedmiu nadajników o następujących parametrach:

 

L. p.

Lokalizacja nadajnika

Częstotliwość

[MHz]

Moc ERP max [kW]

1

Wrocław/Ślęża

102,3

120

2

Lubań/Nowa Karczma

103,6

60

3

Jelenia Góra/Śnieżne Kotły

96,7

10

4

Kłodzko/Czarna Góra

96,0

10

5

Wałbrzych/Chełmiec

95,5

5

6

Bogatynia

89,0

0,1

7

Kudowa/Góra Parkowa

98,0

0,1

 

Radio RAM, jest programem miejskim przeznaczonym dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Swym zasięgiem obejmującym obszar byłego województwa wrocławskiego.

Program ten nadawany jest z obiektu w Trzebnicy (Góra Farna) na częstotliwości 89,98 MHz, z mocą ERP max 11 kW.

 

Redakcje terenowe Radia Wrocław SA znajdują się w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1.      Tworzenie i rozpowszechnianie programów radiowych oraz programów dla odbiorców za granicą w języku polskim oraz w innych językach, uwzględniających zadania i powinności określone ustawa o radiofonii i telewizji.

2.      Świadczenie usług w dziedzinie rozpowszechniania programów radiofonii publicznej za pomocą urządzeń do tego służących.

3.      Produkcja, emisja i pośrednictwo w zakresie działalności reklamowej.

4.      Budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych oraz współdziałanie z radiofonią krajowa w tych sprawach.

5.      Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników radiowych.

6.      Współdziałanie z radiofonią krajową i zagraniczną zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji oraz informowania słuchaczy o wydarzeniach i zjawiskach w kraju i na świecie.

7.      Prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną w tym eksport i import.

8.      Sprzedaż hurtowa związana z twórczością audiowizualna, w tym eksport i import.

9.      Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych i innych związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów radiowych.

10.  Podejmowanie wspólnej produkcji i rozpowszechniania audycji oraz ich wymiany z innymi nadawcami radiofonii publicznej – działalność sal koncertowych i studiów nagrań dźwiękowych.

11.  Wydawanie nagrań dźwiękowych.

12.  Reprodukcja nagrań dźwiękowych.

13.  Popieranie twórczości artystycznej oraz działalności oświatowej – imprezy dla dzieci oraz dorosłych.

 


Podmiot udostępniający informację: Radio Wrocław SA
Za treść odpowiada: Mirosław Ostrowski
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Ostrowski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-13 11:04

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj