logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Spółka / Informacje ogólne
1.

FORMA PRAWNA SPÓŁKI

Radio Wrocław SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, który dysponuje 100% akcji spółki.

DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA

Działalność programową Radia Wrocław SA reguluje ustawa o radiofonii i telewizji. Obecnie Radio Wrocław SA nadaje trzy, całodobowe programy radiowe: 

Program Regionalny o zasięgu obejmującym województwo dolnośląskie emitowany jest analogowo z siedmiu nadajników o następujących parametrach:

L. p.

Lokalizacja nadajnika

Częstotliwość

[MHz]

Moc ERP max [kW]

1

Wrocław/Ślęża

102,3

120

2

Lubań/Nowa Karczma

103,6

60

3

Jelenia Góra/Śnieżne Kotły

96,7

10

4

Kłodzko/Czarna Góra

96,0

10

5

Wałbrzych/Chełmiec

95,5

5

6

Bogatynia

89,0

0,1

7

Kudowa/Góra Parkowa

98,0

0,1


Program Regionalny nadawany jest również w formie cyfrowej, w standardzie DAB+ w multipleksie o zasięgu obejmującym aglomerację wrocławską z nadajnika zlokalizowanego w obiekcie nadawczym w  Żórawinie, na kanale 5B w paśmie III.

Radio RAM, analogowy i cyfrowy program miejski, przeznaczony dla mieszkańców Wrocławia i okolic. Program ten nadawany jest analogowo z obiektu w Żórawinie na częstotliwości 89,8 MHz, z maksymalną mocą ERP max 6 kW.

Radio RAM w formie cyfrowej nadawany jest za pośrednictwem trzech nadajników pracujących w sieci jednoczęstotliwościowej na kanale 11A, która obejmuje swym zasięgiem miasto Wrocław.

Radio Wrocław Kultura DAB+ - program cyfrowy, odbierany na aglomeracji wrocławskiej za pomocą specjalnych odbiorników cyfrowych.

Redakcje terenowe Radia Wrocław SA znajdują się w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

Wszystkie programy dostępne są także w sieci Internet i mogą być odbierane na całym świecie.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności Spółki został określony w jej Statucie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia  2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest nadawanie programów radiofonicznych - PKD 6010Z, a ponadto m.in.:

1.  Tworzenie i rozpowszechnianie programów radiowych oraz programów dla odbiorców za granicą w języku polskim oraz w innych językach, uwzględniających zadania i powinności określone ustawa o radiofonii i telewizji.

2.  Świadczenie usług w dziedzinie rozpowszechniania programów radiofonii publicznej za pomocą urządzeń do tego służących.

3.  Produkcja, emisja i pośrednictwo w zakresie działalności reklamowej.

4.  Budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych oraz współdziałanie z radiofonią krajowa w tych sprawach.

5.  Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników radiowych.

6.  Współdziałanie z radiofonią krajową i zagraniczną zwłaszcza w zakresie udostępniania informacji oraz informowania słuchaczy o wydarzeniach i zjawiskach w kraju i na świecie.

7.  Prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną w tym eksport i import.

8.  Sprzedaż hurtowa związana z twórczością audiowizualna, w tym eksport i import.

9.  Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych i innych związanych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów radiowych.

10.  Podejmowanie wspólnej produkcji i rozpowszechniania audycji oraz ich wymiany z innymi nadawcami radiofonii publicznej – działalność sal koncertowych i studiów nagrań dźwiękowych.

11.  Wydawanie nagrań dźwiękowych.

12.  Reprodukcja nagrań dźwiękowych.

13.  Popieranie twórczości artystycznej oraz działalności oświatowej – imprezy dla dzieci oraz dorosłych.


Podmiot udostępniający informację: Radio Wrocław SA
Za treść odpowiada: Mirosław Ostrowski
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Ostrowski
Data wytworzenia informacji: 2003-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 09:25

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj