logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 259111
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 53879
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Dane teleadresowe   53879
  Siedziba Spółki   4994
  Redakcja w Wałbrzychu   4593
  Redakcja w Jeleniej Górze   3621
  Redakcja w Legnicy   3681
 Informacje ogólne   6476
 Struktura organizacyjna   7191
 Majątek   4676
Władze
 Zarząd   11155
  Kadencja I   2036
  Kadencja II   2189
  Kadencja III   2094
  Kadencja IV   2402
  Kadencja V   1968
  Kadencja VI   572
  Kadencja VII   651
 Rada Nadzorcza   8095
  Kadencja I   1756
  Kadencja II   1742
  Kadencja III   1974
  Kadencja IV   1881
  Kadencja V   2089
  Kadencja VI   2005
  Kadencja VII   2098
  Kadencja VIII   943
  Aktualny skład RN   476
 Walne zgromadzenie   4954
 Rada Programowa   8037
  Kadencja I   1776
  Kadencja II   1909
  Kadencja III   1994
  Kadencja IV   2756
  Kadencja V   60
 Dyrektorzy i kierownicy jednostek programowych   8826
Akty Prawne
 Statut   5772
 Regulaminy   3616
  Regulamin pracy Zarządu   2132
  Regulamin organizacyjny   2763
  Regulamin Rady Nadzorczej   2551
  Regulamin Rady Programowej   1731
  Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych   2756
 Sprawozdania   5131
  Sprawozdania z wykorzystania wpływów abonamentowych   1736
   Rok 2005   718
   Rok 2006   823
   Rok 2007   833
   Rok 2008   831
   Rok 2009   656
   Rok 2010   665
   Rok 2011   636
   Rok 2012   535
   Rok 2013   417
   Rok 2014   295
   Rok 2015   116
   Rok 2016   64
 Koncesje, zezwolenia i certyfikaty   3410
 Pozostałe   4006
Inne
 Załatwianie spraw   3663
  Dni i godziny pracy   1906
 Ogłoszenia Spółki   24540
 Rejestry i archiwa   3461
 Praktyki studenckie   8174
 Informacje nieudostępnione w BIP   4591
 Redakcja Biuletynu   5034


wersja do druku drukuj