logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 263783
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 54806
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Dane teleadresowe   54806
  Siedziba Spółki   5039
  Redakcja w Wałbrzychu   4618
  Redakcja w Jeleniej Górze   3649
  Redakcja w Legnicy   3705
 Informacje ogólne   6544
 Struktura organizacyjna   7255
 Majątek   4714
Władze
 Zarząd   11422
  Kadencja I   2068
  Kadencja II   2221
  Kadencja III   2137
  Kadencja IV   2461
  Kadencja V   2017
  Kadencja VI   630
  Kadencja VII   699
 Rada Nadzorcza   8389
  Kadencja I   1771
  Kadencja II   1756
  Kadencja III   1996
  Kadencja IV   1901
  Kadencja V   2116
  Kadencja VI   2032
  Kadencja VII   2137
  Kadencja VIII   1014
  Aktualny skład RN   568
 Walne zgromadzenie   5001
 Rada Programowa   8177
  Kadencja I   1789
  Kadencja II   1923
  Kadencja III   2008
  Kadencja IV   2782
  Kadencja V   74
 Dyrektorzy i kierownicy jednostek programowych   8966
Akty Prawne
 Statut   5813
 Regulaminy   3653
  Regulamin pracy Zarządu   2139
  Regulamin organizacyjny   2771
  Regulamin Rady Nadzorczej   2561
  Regulamin Rady Programowej   1738
  Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych   2773
 Sprawozdania   5164
  Sprawozdania z wykorzystania wpływów abonamentowych   1746
   Rok 2005   721
   Rok 2006   826
   Rok 2007   834
   Rok 2008   833
   Rok 2009   656
   Rok 2010   666
   Rok 2011   637
   Rok 2012   536
   Rok 2013   422
   Rok 2014   297
   Rok 2015   118
   Rok 2016   77
 Koncesje, zezwolenia i certyfikaty   3431
 Pozostałe   4032
Inne
 Załatwianie spraw   3686
  Dni i godziny pracy   1918
 Ogłoszenia Spółki   25881
 Rejestry i archiwa   3496
 Praktyki studenckie   8295
 Informacje nieudostępnione w BIP   4615
 Redakcja Biuletynu   5063


wersja do druku drukuj