logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 272986
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 56724
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Dane teleadresowe   56724
  Siedziba Spółki   5214
  Redakcja w Wałbrzychu   4779
  Redakcja w Jeleniej Górze   3785
  Redakcja w Legnicy   3846
 Informacje ogólne   6720
 Struktura organizacyjna   7454
 Majątek   4872
Władze
 Zarząd   12048
  Kadencja I   2130
  Kadencja II   2284
  Kadencja III   2195
  Kadencja IV   2534
  Kadencja V   2083
  Kadencja VI   707
  Kadencja VII   860
  Kadencja VIII   51
 Rada Nadzorcza   8762
  Kadencja I   1795
  Kadencja II   1783
  Kadencja III   2024
  Kadencja IV   1925
  Kadencja V   2155
  Kadencja VI   2073
  Kadencja VII   2198
  Kadencja VIII   1115
  Aktualny skład RN   666
 Walne zgromadzenie   5192
 Rada Programowa   8543
  Kadencja I   1811
  Kadencja II   1946
  Kadencja III   2049
  Kadencja IV   2935
  Kadencja V   138
 Dyrektorzy i kierownicy jednostek programowych   9291
Akty Prawne
 Statut   5986
 Regulaminy   3828
  Regulamin pracy Zarządu   2166
  Regulamin organizacyjny   2812
  Regulamin Rady Nadzorczej   2595
  Regulamin Rady Programowej   1756
  Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych   2800
 Sprawozdania   5317
  Sprawozdania z wykorzystania wpływów abonamentowych   1766
   Rok 2005   727
   Rok 2006   834
   Rok 2007   840
   Rok 2008   839
   Rok 2009   665
   Rok 2010   672
   Rok 2011   645
   Rok 2012   543
   Rok 2013   431
   Rok 2014   303
   Rok 2015   127
   Rok 2016   92
 Koncesje, zezwolenia i certyfikaty   3577
 Pozostałe   4178
Inne
 Załatwianie spraw   3833
  Dni i godziny pracy   1943
 Ogłoszenia Spółki   26935
 Rejestry i archiwa   3643
 Praktyki studenckie   8475
 Informacje nieudostępnione w BIP   4758
 Redakcja Biuletynu   5213


wersja do druku drukuj