logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 288170
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 61769
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Dane teleadresowe   61769
  Siedziba Spółki   5454
  Redakcja w Wałbrzychu   4986
  Redakcja w Jeleniej Górze   3924
  Redakcja w Legnicy   3987
 Informacje ogólne   6951
 Struktura organizacyjna   7672
 Majątek   5031
Władze
 Zarząd   12552
  Kadencja I   2235
  Kadencja II   2396
  Kadencja III   2291
  Kadencja IV   2636
  Kadencja V   2169
  Kadencja VI   807
  Kadencja VII   986
  Kadencja VIII   195
 Rada Nadzorcza   9142
  Kadencja I   1867
  Kadencja II   1852
  Kadencja III   2095
  Kadencja IV   1994
  Kadencja V   2228
  Kadencja VI   2161
  Kadencja VII   2310
  Kadencja VIII   1282
  Aktualny skład RN   869
 Walne zgromadzenie   5379
 Rada Programowa   9029
  Kadencja I   1880
  Kadencja II   2018
  Kadencja III   2160
  Kadencja IV   3059
  Kadencja V   253
  Kadencja VI   25
 Dyrektorzy i kierownicy jednostek programowych   9709
Akty Prawne
 Statut   6208
 Regulaminy   4012
  Regulamin pracy Zarządu   2230
  Regulamin organizacyjny   2884
  Regulamin Rady Nadzorczej   2699
  Regulamin Rady Programowej   1828
  Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych   2895
 Sprawozdania   5466
  Sprawozdania z wykorzystania wpływów abonamentowych   1834
   Rok 2005   761
   Rok 2006   872
   Rok 2007   877
   Rok 2008   876
   Rok 2009   703
   Rok 2010   706
   Rok 2011   678
   Rok 2012   581
   Rok 2013   466
   Rok 2014   338
   Rok 2015   164
   Rok 2016   130
   Rok 2017   28
 Koncesje, zezwolenia i certyfikaty   3708
 Pozostałe   4327
Inne
 Załatwianie spraw   3971
  Dni i godziny pracy   2007
 Ogłoszenia Spółki   28881
 Rejestry i archiwa   3775
 Praktyki studenckie   8658
 Informacje nieudostępnione w BIP   4892
 Redakcja Biuletynu   5362


wersja do druku drukuj