logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 314810
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 68447
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Dane teleadresowe   68447
  Siedziba Spółki   5794
  Redakcja w Wałbrzychu   5272
  Redakcja w Jeleniej Górze   4128
  Redakcja w Legnicy   4241
 Informacje ogólne   7556
 Struktura organizacyjna   8213
 Majątek   5336
Władze
 Zarząd   13998
  Kadencja I   2445
  Kadencja II   2525
  Kadencja III   2416
  Kadencja IV   2772
  Kadencja V   2295
  Kadencja VI   953
  Kadencja VII   1144
  Kadencja VIII   407
 Rada Nadzorcza   10088
  Kadencja I   1972
  Kadencja II   1951
  Kadencja III   2193
  Kadencja IV   2112
  Kadencja V   2356
  Kadencja VI   2312
  Kadencja VII   2476
  Kadencja VIII   1555
  Aktualny skład RN   1101
 Walne zgromadzenie   5743
 Rada Programowa   9812
  Kadencja I   2002
  Kadencja II   2110
  Kadencja III   2293
  Kadencja IV   3216
  Kadencja V   387
  Kadencja VI   138
 Dyrektorzy i kierownicy jednostek programowych   10613
Akty Prawne
 Statut   6494
 Regulaminy   4224
  Regulamin pracy Zarządu   2362
  Regulamin organizacyjny   3027
  Regulamin Rady Nadzorczej   2852
  Regulamin Rady Programowej   1923
  Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych   3042
 Sprawozdania   5663
  Sprawozdania z wykorzystania wpływów abonamentowych   1952
   Rok 2005   807
   Rok 2006   928
   Rok 2007   917
   Rok 2008   920
   Rok 2009   744
   Rok 2010   747
   Rok 2011   720
   Rok 2012   623
   Rok 2013   517
   Rok 2014   378
   Rok 2015   208
   Rok 2016   190
   Rok 2017   109
   Rok 2018   36
 Koncesje, zezwolenia i certyfikaty   3873
 Pozostałe   4519
Inne
 Załatwianie spraw   4204
  Dni i godziny pracy   2119
 Ogłoszenia Spółki   34503
 Rejestry i archiwa   3960
 Praktyki studenckie   9090
 Informacje nieudostępnione w BIP   5111
 Redakcja Biuletynu   5676


wersja do druku drukuj