logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 374819
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 117769
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
 Dane teleadresowe   117769
  Siedziba Spółki   7666
  Redakcja w Wałbrzychu   6416
  Redakcja w Jeleniej Górze   4905
  Redakcja w Legnicy   5008
 Komunikacja z akcjonariuszami   403
 Informacje ogólne   8708
 Struktura organizacyjna   9832
 Majątek   6378
  2003-2007   19
  2003-2011   23
  2003-2016   10
  2017-2021   12
Władze
 Zarząd   17081
 Rada Nadzorcza   12091
 Walne zgromadzenie   7179
 Rada Programowa   12814
 Dyrektorzy i kierownicy jednostek programowych   13804
Akty Prawne
 Statut   7579
 Regulaminy   5013
  Regulamin pracy Zarządu   2785
  Regulamin organizacyjny   3558
  Regulamin Rady Nadzorczej   3362
  Regulamin Rady Programowej   2348
  Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych   3646
  Regulamin rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne   202
 Sprawozdania   6464
  Sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych   2384
   Rok 2005   1136
   Rok 2006   1183
   Rok 2007   1152
   Rok 2008   1162
   Rok 2009   1017
   Rok 2010   1002
   Rok 2011   999
   Rok 2012   951
   Rok 2013   837
   Rok 2014   625
   Rok 2015   443
   Rok 2016   440
   Rok 2017   389
   Rok 2018   389
   Rok 2019   267
   Rok 2020   138
   Rok 2021   78
  Sprawozdania z realizacji misji publicznej   177
   Rok 2020   174
   Rok 2021   103
 Koncesje, zezwolenia i certyfikaty   4486
 Pozostałe   5164
Inne
 Załatwianie spraw   5056
  Dni i godziny pracy   2825
 Ogłoszenia Spółki   49377
 Raport o dostępności   300
 Rejestry i archiwa   4540
 Praktyki studenckie   10423
 Informacje nieudostępnione w BIP   5915
 Redakcja Biuletynu   6612


wersja do druku drukuj