logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Władze / Zarząd
1.

·      Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, których powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

·        Zarząd powoływany jest na wspólną kadencję, która trwa 4 lata. 

·        Kompetencje  Zarządu:  

1.  Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez Statut Spółki do kompetencji Rady Mediów Narodowych, KRRiT, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 

3. Zarząd spółki zatrudnia pracowników spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania. 

4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

 

5.  Szczegółowe kompetencje Zarządu, określa Statut Spółki. 

 

OBECNY  SKŁAD ZARZĄDU RADIA WROCŁAW S.A. 

Likwidator Spółki - Tomasz Duda

Pełnomocnik likwidatora - Wanda Chyz
tel.: 71-78 02 111
faks: 71-339 33 58
e-mail: WandaChyz@prw.pl    


Podmiot udostępniający informację: Radio Wrocław SA
Za treść odpowiada: Mirosław Ostrowski
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Ostrowski
Data wytworzenia informacji: 2015-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-12 14:12

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj