logo bip.gov.pl

 Radio Wrocław SA

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Władze / Zarząd
1.

•  Zarząd składa się z 1 do 3 osób, które powołuje uchwałą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek Rady Nadzorczej.

•  Zarząd powoływany jest na kadencję, która trwa 4 lata. 
 
OBECNY  SKŁAD ZARZĄDU RADIA WROCŁAW S.A. 

Prezes Zarządu - Jolanta Piątek
 
 
Wanda ChyzProkurent Zarządu
tel.: 71-78 02 111
faks: 71-339 33 58
e-mail: WandaChyz@prw.pl   
 
 
•    Kompetencje Zarządu:  
1. Zarząd spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza spółką i reprezentuje ją na
     zewnątrz. 
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki, niezastrzeżone przez ustawę 
     z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji oraz ustawę z dnia 15.09.2000 r.,
     kodeks spółek handlowych albo przez statut spółki do kompetencji KRRiT, Walnego
     Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 
3. Zarząd spółki zatrudnia pracowników spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady
      wynagradzania 
4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala
     Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
5. Szczegółowe kompetencje Zarządu, określa Statut Spółki. 

Podmiot udostępniający informację: Radio Wrocław SA
Za treść odpowiada: Mirosław Ostrowski
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Ostrowski
Data wytworzenia informacji: 2015-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 15:42

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Kadencja I
 Kadencja II
 Kadencja III
 Kadencja IV
 Kadencja V
 Kadencja VI
 Kadencja VII
 Kadencja VIII
wersja do druku drukuj